Att använda bilder och metaforer

Information:
Du bläddrar mellan sidorna i kursen genom att klicka på respektive “Föregående” och “Nästa” längst ner. Klickar du på 🏠Startsida kommer du tillbaka till början och kan välja mellan olika delar.

Metaforer i vägledningssamtalet
Metaforer är ett användbart verktyg i vägledningssamtalet för att hjälpa klienten att visualisera och förstå komplexa eller abstrakta idéer. Här är några exempel på hur man kan använda metaforer i vägledningssamtalet:

Att planera karriären som att bygga ett hus: Precis som att man behöver en stark grund för att bygga ett hus, behöver man en plan för att bygga en karriär. Genom att använda denna metafor kan du hjälpa klienten att visualisera och strukturera sin karriärplan.

Att hitta passionen som att hitta en skatt: Precis som att man behöver leta efter en skatt, behöver man också leta efter sin passion. Genom att använda denna metafor kan du hjälpa klienten att tänka på sitt sökande efter passion som en spännande resa.

Att utveckla en färdighet som att öva på ett musikinstrument: Precis som att man behöver öva för att bli skicklig på ett instrument, behöver man också öva för att utveckla färdigheter i karriären. Genom att använda denna metafor kan du hjälpa klienten att förstå att det krävs tid och tålamod för att bli skicklig på en färdighet.

Att hantera stress som att surfa på en våg: Precis som att man behöver anpassa sig till en våg för att surfa, behöver man också anpassa sig till stress i karriären. Genom att använda denna metafor kan du hjälpa klienten att förstå att det är viktigt att hitta balans och anpassa sig till stressiga situationer.

Att välja en karriärväg som att välja en resa: Precis som att man väljer en resa för att utforska en plats, väljer man också en karriärväg för att utforska en karriärmöjlighet. Genom att använda denna metafor kan du hjälpa klienten att tänka på sin karriär som en resa av upptäckt.

Genom att använda metaforer kan du hjälpa klienten att förstå komplexa idéer på ett lättare och mer visuellt sätt. Det kan också hjälpa till att skapa en mer personlig och engagerande vägledningssituation.


Metaforer kan vara ett kraftfullt verktyg i studie- och yrkesvägledning eftersom de kan hjälpa till att förklara abstrakta eller komplexa begrepp på ett enklare sätt. Här är några sätt att använda metaforer inom studie- och yrkesvägledning:

 1. Beskriv yrkesval med metaforer: Istället för att använda en formell och teknisk terminologi kan metaforer användas för att beskriva yrkesval på ett mer levande och begripligt sätt. Till exempel kan en läkare beskrivas som en “hälsans detektiv” eller en arkitekt som en “rummets skulptör”.
 2. Använd metaforer för att förklara karriärutveckling: Karriärutveckling kan vara en komplex och ofta föränderlig process. Metaforer kan hjälpa individer att förstå de olika stegen och utmaningarna på ett mer visuellt sätt. Till exempel kan karriärutveckling beskrivas som en resa, där individen står inför olika hinder och utmaningar på vägen till sitt mål.
 3. Använd metaforer för att förklara personlighet och styrkor: Metaforer kan också användas för att förklara personlighetstyper och styrkor på ett mer begripligt sätt. Till exempel kan en person beskrivas som en “färgstark målare” eller “en precisionssnickare” för att förklara deras kreativa respektive noggranna drag.
 4. Använd metaforer för att skapa visualiseringar: Metaforer kan hjälpa individer att skapa en visuell bild av en situation eller en process. Till exempel kan en individ som kämpar med att hitta sin passion beskriva det som att de är “i en dimma” och behöver hjälp att hitta rätt väg framåt.

Genom att använda metaforer kan studie- och yrkesvägledare hjälpa individer att förstå komplexa begrepp och situationer på ett mer begripligt och minnesvärt sätt.


Här är några exempel på enkla och förståeliga metaforer som kan användas inom studie- och yrkesvägledning:

 1. Livet är som en resa. Precis som att man planerar en resa behöver man också planera sitt liv, och ibland kan man behöva justera kursen för att komma dit man vill.
 2. Karriär är som en trädgård. Precis som att man behöver plantera, vattna och vårda en trädgård för att få den att växa och blomstra, behöver man också investera tid och energi i sin karriär.
 3. Jobbsökande är som att fiska. Precis som att man behöver lära sig olika tekniker och strategier för att bli en framgångsrik fiskare, behöver man också lära sig olika tekniker och strategier för att bli en framgångsrik jobbsökande.
 4. Utbildning är som en trappa. Precis som att man tar ett steg i taget när man klättrar upp för en trappa, behöver man också ta ett steg i taget när man arbetar sig genom en utbildning eller karriär.

Dessa metaforer kan hjälpa till att göra abstrakta koncept mer konkreta och lättförståeliga för studenter eller arbetssökande.


Här är några fler exempel på enkla och förståeliga metaforer som kan användas inom studie- och yrkesvägledning:

 1. CV:n är som en reklamannons. Precis som att en reklamannons är utformad för att sälja en produkt eller tjänst, är ett CV utformat för att sälja en persons färdigheter och erfarenheter till en arbetsgivare.
 2. Att hitta rätt karriär är som att prova på olika skor. Precis som att man behöver prova på olika skor för att hitta ett par som passar och känns bra, behöver man också prova på olika karriärmöjligheter för att hitta en som passar ens personlighet, färdigheter och intressen.
 3. Att välja rätt utbildning är som att välja rätt verktyg. Precis som att man väljer olika verktyg för olika projekt, behöver man också välja rätt utbildning för att nå sina karriärmål.
 4. Att nätverka är som att odla vänskap. Precis som att man odlar vänskap genom att ta tid att lära känna och stötta människor, behöver man också ta tid att bygga relationer med andra inom sitt yrkesområde för att skapa möjligheter och få stöd i sin karriär.

Dessa metaforer kan hjälpa till att göra abstrakta koncept mer konkreta och lättförståeliga för studenter eller arbetssökande, samtidigt som de kan bidra till att öka engagemang och motivation för deras karriärutveckling.