AI-assistenter – ChatGPT

OpenAI har lanserat en ny funktion i betalversionen ChatGPT4, där man kan skapa sin egen AI-assistent i form en GPT, alltså en slags intelligent chatbot baserad på GPT4 som har fått ett antal instruktioner och en tillhörande uppsättning texter och material att förhålla sig till.

Med hjälp av OpenAIs GPT-teknologi kan användare nu skapa sina egna botar, eller AI-agenter, för att lösa olika ändamål. Du kan också lägga till en samling dokument som boten kan använda som resurs. Detta innebär att din bot kan dra fördel av skräddarsydd och uppdaterad information från olika källor. Dessutom kan boten också hämta information från olika webbplatser på internet, vilket ger den stora möjligheter att samla relevant information. Det finns knappast någon gräns för vad dessa botar kan göra. Tyvärr är det inte möjligt att testa GPT:erna direkt utan att prenumerera på ChatGPT-betaltjänsten: GPT Plus.

Att använda AI som en simulering för samtalsträning

Utforska möjligheten med att använda chatroboten för att simulera konversationer där AI antar rollen som den sökande – vare sig det är som elev, arbetssökande eller i en annan tilldelad roll. På detta sätt kan du agera som en studie- och yrkesvägledare och genomföra träningskonversationer med chatroboten för att förbättra dina kommunikationsfärdigheter, exempelvis ”svåra samtal inom MI”.

”Kan vi skapa en simulering där du antar rollen som en elev som känner sig skoltrött och omotiverad att gå till skolan och jag är din studievägledare?

Utgå från att du heter Erik, 21 år och just nu vill du inte gå till universitetet, men du väljer ändå att söka hjälp och är mån om din framtid och vill gärna ha en examen från universitetet. Uttryck dig genom att svara på mina frågor. Ett svar i taget, ibland kan du ge långa svar och ibland korta svar. Jag kommer att ställa frågor till dig ibland en fråga och ibland flera.

Syftet med simuleringen är att jag vill bli bättre på samtalsmetodik inom lösningsfokuserat samtal. Jag vill kunna samtalsträna med dig genom en simulering.

Jag vill också att du ska agera som en samtalsmetodikslärare och ge feedback på mina frågor och sätt att vägleda i konversationen. Jag kommer att inleda konversationen med att hälsa dig välkommen. Har du förstått instruktionen?”

Länk för inspiration: Samtalsmetodik simulering. (openai.com)

Testa att chatta med en konversations-AI (att träna samtalsmetodik)

Konversations-AI

Samtalsmetodik GPT

En AI-assistent som kan rollspela som olika fiktiva personer för att simulera verklighetsnära situationer. Syftet är att hjälpa användaren att träna på samtalskonversationer, få omedelbar feedback och sammanfattningar.

En AI-assistent som kan simulerar konversationer och ger feedback. Syftet är att hjälpa användaren att träna på samtalskonversationer, få omedelbar feedback och sammanfattningar.


Nedan finner du olika AI-assistenter som du kan kommunicera och chatta mer:

Digi-Vägledaren

Digi-Jobbcoachen

Digi-Vägledaren är en anpassad version av ChatGPT, designad för att ge detaljerad och personlig studie- och karriärvägledning. Den använder en rad svenska kvalitativa källor och reflektionsövningar för att tillgodose dina behov. Kom igång för att diskutera dina studie- och karriärmöjligheter!

Digi-Jobbcoach är en anpassad version av ChatGPT, designad för att ge målinriktad och personligt anpassad karriärcoaching. Med sitt unika coachande förhållningssätt engagerar den sig i en djupare förståelse för användarens individuella situationer genom att ställa följdfrågor.


Digi-Studiementorn

Din virtuella privatlärare

Digi-Studiementorn är en anpassad version av ChatGPT, designad för att ge målinriktad och personligt anpassad studieteknik, studiestrategier och studiestöd till studenter.

Din virtuella privatlärare är en anpassad version av ChatGPT, designad för att agera som en AI-lärarassistent som leder studenter till svar genom frågor.


Stödjande chatbot för barn och unga med autism, fokuserar på tydlig kommunikationshjälp och att generera familjevänliga bilder.

Jag är Sagoberättaren för Barn, och skapar magiska 30-minuters godnattsagor för barn med anpassade omslagsbilder och dikter.


AI-bot som kan skapa uppgifter

Promptexpert – Metaprompta

En AI-bot som kan skapa vägledningsuppgifter för unga människor. Expert på studie- & karriärvägledning, skapar uppgifter med bilder för ungdomar.

En AI-bot som kan ge förslag och hjälpa dig att skriva och förbättra dina prompts.


Prata med ChatGPT – genom att använda tillägg

Den omtalade AI-chatboten ChatGPT kan inte bara användas tillsammans med tangentbordet. Ställ frågor och hör svar från ChatGPT med en naturlig röst.

Det finns nämligen en röstkontroll (röststyrning) för ChatGPT som gör det möjligt för dig att prata och höra ChatGPT. Det är ett tillägg för webbläsarna Microsoft Edge och Google Chrome som gör det möjligt att smidig ha en konversation med ChatGPT.

Så här gör du om du föredrar att tala in dina frågor. Besök voicewave och hämta det kostnadsfria tillägget till din webbläsare: https://voicewave.xyz/sv/