Välkommen till DigiSYV

AI och digitala verktyg
i studie- och yrkesvägledning

Du kommer att få en mängd konkreta tips och idéer och för att prova på nya och annorlunda arbetssätt. Förutom att du kommer att lära dig mycket om teknik och ett strukturerat arbetssätt, kommer du också att genomgå en personlig utveckling.

På vägen kommer du att lära känna nya och olika verktyg, skaffa nya erfarenheter och intryck. Utöver detta kommer du ges möjlighet att gå med i en lärande-community: 🗺️https://www.linkedin.com/groups/12869176/🗺️

Det handlar i slutändan inte om att förändra allt och bara göra nytt, utan att stanna upp och tänka till…

Du kommer få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om:
– Hur du kan utveckla området E-vägledning
– Hur digitala verktyg kan samverka med analoga arbetssätt 
– Hur det digitala samtalet och studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom modern teknik.

✉️ info@digicao.nu |📰Nyhetsbrev | 🌐Kontakt


VI SOM GUIDAR DIG PÅ VÄGEN: TEAM DIGISYV

Webbaserad fortbildning version 2.0 kommer juni 2024!

Just nu pågår ett intensivt arbete med att organisera sidan och lägga upp material. Därför kan strukturen ändras.

Joakim Cao

M.Ed. | Studie- och yrkesvägledarexamen | Fil.mag i pedagogik

Kursledare, föreläsare och utbildningskonsult.
Verksam studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte.

Utbildad studie- och yrkesvägledare samt påbyggnad med Fil mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling.

Plats: Malmö och Lund. E-post: info@digicao.nu


Digi AI-assistent

CHATGPT4 | Microsoft Copilot

Pedagogisk utvecklare.

Plats: Online E-post: info@digicao.nu


Digi SYV I

Zoom-Avatar | ElevenLabs | Character Animator

Medieproducent.

Plats: Online. E-post: info@digicao.nu


Digi SYV II

Zoom-Avatar | ElevenLabs | Character Animator

Produktionsledare.

Plats: Online. E-post: info@digicao.nu


Digi CHATGPT-BOT

OpenAI-bot | ChatGPT | Canva

Kommunikatör och Web Manager.

Plats: Online. E-post: info@digicao.nu


Digi DallE-BOT

OpenAI-bot | DALL-E | MidJourney

Grafisk designer och Social Content Manager.

Plats: Online. E-post: info@digicao.nu


VI FINNS PÅ INSTAGRAM

VI FINNS PÅ YOUTUBE

Varmt välkommen,
Joakim Cao
| info@digicao.nu

KOSTNADFRI WEBBASERAD FORTBILDNING FÖR STUDIEVÄGLEDARE OCH SYV