OM

Joakim Cao

Studie- och yrkesvägledarexamen | Fil.mag i pedagogik

Verksam studie- och karriärvägledare vid ett svenskt lärosäte. Utbildad studie- och yrkesvägledare samt påbyggnad med Fil mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling.

Plats: Malmö och Lund. E-post: info@digicao.nu


Föreläser, inspirerar och stöttar vägledare inom digital studie- och karriärvägledning
Hej, Joakim Cao här! Varmt välkommen till min professionella hemsida. Jag är verksam studie- och karriärvägledare på ett svenskt lärosäte och har ett genuint intresse för digital studie- och karriärsvägledning. Utöver det har jag länge varit nyfiken på pedagogiska frågor som rör unga och vuxnas lärande i relation till studie- och yrkesval, och deras karriärutveckling.

Majoriteten av min tid lägger jag således på studie- och karriärvägledningssamtal med såväl unga som äldre individer som söker vägledning inför val av framtid. Som vägledare arbetar jag mycket digilogt, vilket innebär att jag använder både digitala och analoga arbetssätt och metoder i det professionella samtalet. Begreppet digilogt kommer från pedagogen Helen Larsson – som betyder en härlig mix mellan både digitalt och analogt lärande.

“Digital vägledning” – att mötas på olika sätt
Jag gör mitt bästa för att nå ut med tips och idéer kring hur digitala verktyg kan samverka med analoga arbetssätt – för att stötta verksamma och studerande studie- och yrkesvägledare genom till exempel inspirationsföreläsning, workshops, instruktionsfilmer och bollplank för hur det digitala samtalet och studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom modern teknik.

Sedan 2020 har jag arbetat som föreläsare och utbildningskonsult med fokus på digitalisering i studie- och karriärvägledning – i allt från lokala projekt i och om kring digital vägledning till olika nationella projekt. Jag har föreläst och genomfört workshops för såväl studie- och karriärvägledare på lärosäten samt för studie- och yrkesvägledare inom andra utbildningsformer och verksamheter.

Föreläsning

Jag erbjuder föreläsningar och workshops för både små och stora grupper, på plats, hybrid eller online.

Handledning

Jag erbjuder pedagogisk handledning för både grupper och enskilda personer inom såväl statliga som privata verksamheter.

Konsultation

Konsultation och stöttning kan handla om allt från det lilla till det stora med IKT, digitala verktyg och lärande i vägledning.


Behöver du hjälp?
Jag gör mitt bästa för att nå ut med tips och idéer kring hur digitala verktyg kan samverka med analoga arbetssätt – för att stötta verksamma och studerande studie- och yrkesvägledare genom till exempel inspirationsföreläsning, workshops, instruktionsfilmer och bollplank för hur det digitala samtalet och studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom modern teknik.

Jag är van vid att hålla föreläsningar online med hjälp av Zoom eller Teams. Vi kan dessutom spela in föreläsningarna så att fler kan ta del av dem i efterhand. Eller så kommer jag till er på plats.

Kontakta mig för en skräddarsydd fortbildning eller föreläsning.
Skicka gärna förfrågan via mail: info@digicao.nu