Inspirationsföreläsning och workshops

Så kan du använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning

Är du nyfiken på hur du kan använda digitala verktyg i ditt arbete? Eller på hur vägledningssökande du möter kan få nytta av verktygen?

Digital vägledning är numera en naturlig och viktig del av studie- och yrkesvägledningen och ett komplement till de traditionella vägledningssamtalen. Under föreläsningen kommer vi tillsammans att diskutera och prova flera olika digitala verktyg. Du kommer att få konkreta råd och idéer för nya sätt att arbeta och inspiration till hur digitala verktyg kan samverka med dina analoga metoder, alltså ett digilogt arbetssätt.

Inga förkunskaper eller något särskilt överhuvudtaget krävs, bara glädje, nyfikenhet och kreativitet!

Ny föreläsningsserie:
Så kan du använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning


Vi arbetar för engagerande och väl grundade utbildning och framtida yrkesval

DigiCao vill nå ut med nya, kreativa och pedagogiska arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet om digitala verktyg, karriärlärande och studie- och karriärvägledning. Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i ditt vägledningsarbete.

DigiCao arbetar även för att stimulera till engagerande och högkvalitativ studie- och karriärvägledning som bygger på teorier och forskning. Vi stödjer vägledare, coacher, arbetsförmedlare, SYV-studenter och pedagoger att utveckla vägledningsarbete och skapa goda karriärlärande- och vägledningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta vägledningssökande lärande om sig själv, sin omvärld och framtida karriär.

Föreläser, inspirerar och stöttar vägledare inom digital studie- och karriärvägledning

Här på DigiCao får du som vägleder och coachar unga och vuxna människor hjälp att vägleda och stödja fler på ett kreativt, interaktivt och pedagogiskt sätt – såväl i det traditionella som det digitala rummet. På www.digisyv.online kan du ta del av vår digitala lärandeplattform kostnadsfritt – med kursmaterial och inspelat instruktionsfilmer, där du som vägleder på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt får reda på hur man kan ha nytta av IKT och digitala verktyg i Studie- och yrkesvägledning. Inga förkunskaper eller något särskilt överhuvudtaget krävs, bara glädje, nyfikenhet och kreativitet 😊

Jag gör mitt bästa för att nå ut med tips och idéer kring hur digitala verktyg kan samverka med analoga arbetssätt – för att stötta verksamma och studerande studie- och yrkesvägledare genom till exempel inspirationsföreläsning, workshops, instruktionsfilmer och bollplank för hur det digitala samtalet och studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom modern teknik.

Sedan 2020 har jag arbetat som föreläsare och utbildningskonsult med fokus på digitalisering i studie- och karriärvägledning – i allt från lokala projekt i och om kring digital vägledning till olika nationella projekt. Jag har föreläst och genomfört workshops för såväl studie- och karriärvägledare på lärosäten samt för studie- och yrkesvägledare inom andra utbildningsformer och verksamheter.

Majoriteten av min tid lägger jag således på studie- och karriärvägledningssamtal med såväl unga som äldre individer som söker vägledning inför val av framtid. Som vägledare arbetar jag mycket digilogt, vilket innebär att jag använder både digitala och analoga arbetssätt och metoder i det professionella samtalet. Begreppet digilogt kommer från pedagogen Helen Larsson – som betyder en härlig mix mellan både digitalt och analogt lärande.

Kontakta mig för en skräddarsydd fortbildning eller föreläsning. Skicka gärna förfrågan via E-mail: info@digicao.nu