ChatGPT och Chatbotar i studie- och yrkesvägledning

ChatGPT är en stor språkmodell utvecklad av OpenAI, baserad på GPT-3.5-arkitekturen. Modellen är tränad på en enorm mängd textdata för att kunna generera naturligt och sammanhängande språk. En förbättrad AI-modell (ChatGPT4).
Länk
: https://chat.openai.com/

Kursinnehåll:
– Att lära känna ChatGPT.
– Grundläggande funktioner
– Att skapa promta
– Att använda Chatgpt i det dagliga vägledningsarbetet
– Att tipsa vägledningssökande att använda ChatGPT

– Att skapa bilder och video på några sekunder.
Under utveckling!

Vad är ChatGPT och OpenAI?

Vad är ChatGPT? Det är en avancerad ai-baserad chattbot som kan kommunicera med människor genom text. Den är utvecklad av OpenAI och bygger på GPT-teknik (generative pretrained transformer).

Chat GPT är tränad på stora mängder textdata för att förstå och generera meningsfulla svar på olika frågor och förslag. Den använder en kombination av maskininlärningsteknik och språkmodeller för att förstå kontext, grammatik och semantik i inmatningen och generera relevanta svar.

Chat GPT kan användas för att ge information, lösa problem, ge råd eller bara ha en interaktiv konversation. Den kan anpassas för olika ändamål och integreras i olika applikationer och plattformar.

Kort om Generative-AI

Det finns dock vissa viktiga saker att notera om ChatGPT:

När du chattar med ChatGPT är det viktigt att:

Använd metoden BRIK [Beskrivning, roll, instruktioner och kontext]

Att använda ChatGPT som tankepartner

Många är nog eniga om att AI inte kan ersätta oss. Däremot så pratar många AI experter och utbildare om följande: ”AI kommer inte ersätta dig. Men de som använder AI kommer ersätta dig som inte använder AI.”

Jag delar deras tankesätt – om vi som är utbildade och verksamma vägledare inte följer och försöker förstå AI och dess utveckling, så finns det risk att någon annan gör det. Exempelvis IT-entreprenörer som kommer att utveckla och ta fram lösningar och tjänster som kan påverka vår profession, vårt värde och vägledningsarbete.

Ett annat perspektiv är att AI har potential att vara ett kraftfullt verktyg som förstärker vårt vägledningsarbete, vision och idéer för nya sätt att arbeta. AI erbjuder en ny dimension av kreativitet med möjligheter att skapa och utforska hur digitala verktyg kan samverka med våra analoga metoder för att skapa engagemang och interaktivitet i vägledningsprocessen. Istället för att vara en ersättare kan AI ses som en medskapare eller tankepartner. Vi vägledare kan dra nytta av AI för att fördjupa våra kunskaper, experimentera med nya stilar och tekniker och skapa unika vägledningsmaterial som är ett samarbete mellan mänsklig intuition och maskinens förmåga.


ChatGPT och studie- och yrkesvägledning

Att gå från ord till WoW
– Med ChatGPT-4s nya uppdateringar om att kunna generera bilder och kunna koppla till andra tilläggsprogram (plugins): gjorde jag ett försökt med att förvandla mina vägledaridéer till en berättelse, därefter till bilder och sedan en animerad film.

– Med hjälp av ChatGPT kunde jag alltså inom några minuter skapa ett inspirerande och pedagogiskt material: Berättelsen om LilPanda, en nyfiken panda i staden Animville som ska prova på yrket systemutvecklare hos HerrTjur tillsammans med sin bästa vän StoraMoo.

Det kändes helt rätt med att berättelsen om djur som ska testa och prova på yrken – då de bryter mot normer 😊 Berättelsen om LilPanda låter barn och unga lära sig mer om yrken på ett kravlöst sätt genom en historia där djuren får berätta om yrken. Den väcker nyfikenhet hos yngre barn samtidigt som unga och även vuxna kan läsa och få nya idéer.

Vi vet att barns yrkesambitioner och yrkesaspirationer begränsas av könsstereotyper och socioekonomisk bakgrund i tidig ålder. Som vägledare arbetar vi för att barn och unga ska känna glädjen i att upptäcka olika yrken. Att få lära sig mer, vara nyfiken och vidga sina vyer. Vi vägledare brinner för att barn i tidig ålder ska börja intressera sig för alla olika typer av yrken utan att begränsa sig.

Med hjälp av ChatGPT kan vi inom några minuter skapa ett inspirerande och pedagogiskt material. Exempelvis berättelsen om LilPanda på jobbjakt: LilPanda, är en nyfiken panda i staden Animville som ska prova på yrket systemutvecklare hos HerrTjur tillsammans med sin bästa vän StoraMoo.

LilPanda som låter barn och unga lära sig mer om yrken på ett kravlöst sätt genom en historia där djuren får berätta om yrken utifrån ett normkritisk pedagogik och perspektiv 

Som ni kan se och lyssna filmen, lysande resultat med hjälp av AI-teknik för att skapa manus, bild och röst. Materialet kan således användas till de yngre barnen i förskolan om framtidens studie- och yrkesval. Den väcker nyfikenhet hos yngre barn samtidigt som unga och även vuxna kan läsa och få nya idéer.

Barnen kan lyssna och titta på de mysiga bilderna tillsammans – som vi i samarbete med lärarna och andra pedagoger kan ta fram. Vilken fantastisk möjlighet att kunna kombinera vägledningsidéer med tekniken – ChatGPT är inte bara vilken Chatbot som helst 😅

ChatGPT i studie- och yrkesvägledning

Vi kan konstatera att AI finns och används överallt. AI kommer inte att ersätta oss, men någon som använder och kan AI kommer att ersätta dem som inte gör det. Sägs det.

Vi är eniga om att AI aldrig kan ersätta en vägledare, bland annat för att tekniken saknar empatisk förmåga. Den kommer till exempel aldrig att kunna ge en mänsklig närvaro i mötet med vägledningssökande, eller visa sin förståelse genom att nicka och finnas där i exakt ögonblick.

Ni har säkert varit med om att ibland räcker det med att vi som vägledare behöver bara finnas där; med vår nyfikenhet, att vi lyssnar med närvaro (aktivt lyssnande), spegling, bekräftelse på att vi se människan och stöd i stunden – så räcker det för vägledningssökande att känna stor skillnad i form av hopp, motivation och glädje att gå i positiv riktning.

Men tekniken möjliggör så enormt mycket annat kreativt och skillnad i vägledningen! Exempelvis mer möjligheter för vägledningssökande att kunna få hjälp med att utforska om sig själv och sin omvärld, intervjuträna eller att kunna få en egen ”extravägledare” med vägledningshjälp” 24/7. Eller att vi som vägledare kan skapa en avatar och spela in en informationsfilm på franska om gymnasievalet på några minuter.

Exempel på prompta:

Gruppvägledningsövning – Cirkusyrkesval: Gruppvägledningsövning – Cirkusyrkesval (openai.com)

Workshop – utvärdering från studenterna: https://chat.openai.com/share/09f1e1fd-39f7-4428-981e-2ae5e8ad35f6

Känslor inför studierna på LTH – utvärdering: https://chat.openai.com/share/a29009c0-3b85-41f4-8e82-db3200e2e0ed


Inspiration


September 2023

Hur snabbt kommer utvecklingen att gå nu? I takt med att AI-chatbotar blir bättre på svenska blir konversationen och svaren också ”bättre”. Här testar jag alla möjliga ”promptar*” för att skapa en spännande och meningsfull SYV-konversation med ChatGPT: https://chat.openai.com/share/d015696b-edd5-42c7-a92e-d24e55cd0235

1. Utifrån metoden BRIK [Beskrivning, roll, instruktioner och kontext] skrev jag en inledande prompt med roller och kontext:
– Jag är en 19 åring som precis tagit studenten – och jag vet inte vad jag vill göra i framtiden.
– ChatGPT 3.5 har fått en roll som en erfaren studie- och yrkesvägledare.
– Den ska först ställa 10 öppna och reflekterande frågor om: intressen, värderingar, egenskaper och mål/drömmar, en fråga i taget och därefter vägleda mig!

2. Därefter bad jag ChatGPT att sammanställa dokumentation/minnesanteckning över vår konversation – utifrån flera olika perspektiv.

3. Wow! Längre ner i konversationen gör ChatGPT en omfattande sammanfattning över alla delar som vi har chattat.

AI kan ge information, stöttning och feedback omedelbart, precis när man behöver det. En opartisk robot som kan ge respons direkt, förklara och stötta – att kunna få den extra hjälpen – när man verkligen behöver har stor betydelse!

Oktober 2023

Nu kan vi snacka med Chat GPT – får stöd för talsyntes och bildanalys 😅

Notera att uppdateringarna rullas ut till betalande användare först, alltså för användare med tillgång till ChatGPT plus eller ChatGPT-4. Funktionerna kommer så småningom att göras tillgängliga även för gratisanvändare 😀

🏠Startsida