Generative AI-verktyg i studie- och yrkesvägledning

Under det senaste året har utbildning, samhälle och människor börjat hitta sätt att använda och förhålla sig till generativ AI. Samtidigt har AI-tjänster och dess grundteknik utvecklats vidare i hög hastighet (Falk 2024).

ChatGPT (Generative AI) är verkligen ett kraftfullt verktyg, men det kan vara lätt för den att skynda sig och göra misstag, vilket gör att vi får oönskade resultat och upplever att den gör ”dumma” fel.

“Sometimes I think rushing into the problem is the problem”. Norman Amundson

Vi vill ofta ha snabba lösningar när vi arbetar oss igenom problem eller söker svar. Precis som Dr. Norman Amundson säger: Ibland behöver vi sakta ner. Detta gäller även när vi arbetar med Generative AI (eller med människor och studie- och yrkesvägledning ☺️).

När du chattar med ChatGPT är det viktigt att:

  • Var specifik, tydlig och koncis
  • Använd konkreta exempel
  • Kontext
  • Använd frågor, intervjua och ställ frågor till AI-boten
  • Ge Feedback och ytterligare instruktioner eller data/information.

Avsluta inte konversationen – utan ha en levande diskussion, ju mer/längre ni chattar desto ”bättre” och fler relevanssvar får du!

Tänk på till exempel att du kan ha flera chattar igång. I och med att man i samtalet håller sig inom samma kontext så fungerar det som ett samtal mellan dig och ChatGPT. Det blir därmed kontinuitet som bär framåt genom de frågor man ställer.

Tänk också på att ge ChatGPT så mycket information som möjligt så blir resultatet ännu bättre. Ge riktlinjer avseende mål, innehåll och mottagare.  Bedöm AI-resultatet efterhand, gå vidare med att redigera och komplettera information i chatten. Det går alltså utmärkt att be ChatGPT att utveckla sina svar.


Här är 5 sätt för att arbeta effektivare och bättre med Generative AI:

Här nedan kommer några tankar och tips som är användbara för att få Generative AI att sakta ner och tänka mer noggrant på sina svar (📍översatt från eng till sv med översättningsverktyg):

  1. Be den att arbeta metakognitivt: “Du ska arbeta på ett metakognitivt sätt och förgrunda din tankeprocess hela tiden.” – [ Work in a metacognitive way, foregrounding your thinking process throughout. ]
  2. Säg åt den att gå igenom steg för steg: “Gå steg för steg genom den här uppgiften och se till att du inte missar några detaljer. – [ Go step-by-step through this task, ensuring you do not miss any details. ]
  3. Säg åt den att ta det lugnt och god tid på sig: “Ta god tid på dig med den här uppgiften – ha inte bråttom.” – [Take your time with this task – do not rush.]
  4. Förklara för den hur viktigt det är att det inte är bråttom: “Det är viktigt att du inte skyndar på den här uppgiften eftersom den är mycket viktig.”(Du kan överdriva detta för att få effekt: “Min karriär/liv/lycka/äktenskap beror på din noggrannhet, så gör mig inte besviken.”) – [ “It is vital that you do not rush this task as it is critically important. My career/life/happiness/marriage depends on your accuracy, so do not let me down.” ]
  5. Be den att ta ett djupt andetag (det här funkar verkligen 😂): “Ta ett djupt andetag innan du börjar.” – [ Take a deep breath before you begin. ]

📍Jag tycker att ju mer avancerad AI:n är (GPT-4), desto bättre resultat får jag via följande prompts (prompt = instruktioner som du ger till AI:n)📍

Så nästa gång du blir besviken på din konversation med ChatGPT, eller stöter på problem. Prova någon eller alla av dessa ovanstående “prompts” och se hur det går för dig.


AI-verktygen effektiviserar många arbetsuppgifter

Trots att ChatGPT är kraftfull och kapabel att producera imponerande svar, kan det också generera svar som är osammanhängande, irrelevanta eller helt enkelt felaktiga. Det är viktigt att vara kritisk mot svaren och använda sin egen bedömning.

Tänk på att ChatGPT har inte bara en baksida utan även en rejäl framsida som vi alla kommer snart att använda oss av. ChatGPT är ett arbetsbesparande verktyg: att användas för inspiration, att skriva berättelser, skriva utkast till veckobrev, sammanfatta texter, programmera, ge återkoppling och förbättringsförslag på textutkast, planera workshops, framställa material m.m – listan kan göras lång.

Vi behöver fundera kring hur Generative AI kan stödja vägledningssökande i deras karriärlärande, karriärutveckling eller utbildning- och yrkesvalsprocess, snarare än att enbart se det som en utmaning och risk.

Jag känner personligen att det finns möjligheter att skapa motivation kring karriärplanering och vägledning hos sökande som annars inte är motiverade att planer för sin egen karriär och framtida val. Hur kan vi använda AI för att stödja informationsinhämtandet, karriärkompetens, valkompetens och kommunikationen av tankar? Med andra ord:

Hur kan vi nyttja den här teknologin för att stödja studie- och karriärvägledningen i stället för att enbart se den som ett hot?

ChatGPT förändrar allt – och mycket mer

Tekniken har gått framåt oerhört mycket på kort tid nu, och jag tror att den kommer att fortsätta göra det. ChatGPT kan hantera flera språk och den blir bättre på svenska för varje dag, och fungerar som när du chattar med en människa. Du skriver en fråga och får ett svar tillbaka. Om du ställer en följdfråga fördjupar chattboten svaret. ChatGPT lär sig hela tiden mer och mer, vilket gör att en standardfråga ställd vid två olika tidpunkter inte besvaras på samma sätt. Om du använder betalversionen ChatGPT4 kan du också prata och samtala med den!


Vår dagliga AI-assistent

2024 kommer vara året då organisationer slutar prata om AI som koncept och idé, till att börja använda och tillämpar det som ett verktyg i vardagen. På Lunds universitet och Lunds tekniska högskola kan alla medarbetare använda det generativa AI-verktyget Copilot (tidigare Bing Chat) genom Office 365 utan kostnad. Universitet skriver: “Du kan använda Copilot för att till exempel söka information, analysera data, skapa bilder eller förbättra text. Copilot använder Chat GPT-4 och har tillgång till internet” Källa https://www.education.lu.se/artikel/alla-medarbetare-kan-nu-anvanda-ai-assistenten-copilot-tidigare-bing-chat-utan-kostnad

Vad betyder dagens och morgondagens teknik för utbildning och arbetslivet? Och vad betyder det att stora delar av svenska folket ännu inte själva använt generativ AI? (Falk 2024) Hur kan vi vägledare hänga med i teknikutvecklingen, och måste vi göra det?

“Det måste handla om breda frågor om AI:s roll, hur det påverkar demokrati, arbetsliv, föreningsliv och allt det vi gör och jag tror inte det räcker att man ger naturvetare och tekniker den kompetensen. Det behövs hos alla medborgare (Jaldemark 2024)”.

Det är därför viktigt att fortsätta diskussionen kring AI och dess inverkan med ett öppet och kritiskt sinne.

🏠Startsida