3. Introduktion till Whiteboard

image_printSkriv ut
Whiteboard är en användbar verktyg som kan användas på olika sätt inom studie- och yrkesvägledning. Här kommer några exempel på hur whiteboard kan användas:

En digital whiteboard fungerar på liknande sätt som en vanlig whiteboard, men istället för att skriva eller rita med en whiteboardpenna på en fysisk yta, använder man en digital penna eller finger på en skärm för att skapa skisser, diagram eller text. Digitala whiteboards är program eller appar som oftast kräver en digital enhet, som en dator, surfplatta eller smartphone, för att användas.

Många digitala whiteboards tillåter också att man lägger till bilder, ljudklipp och andra multimediaelement för att göra presentationen eller samarbetet mer interaktivt. Det finns också oftast möjlighet att spara och dela det som skapas på den digitala whiteboarden, antingen som bildfiler eller i realtid via delade arbetsytor eller videokonferensverktyg.

Digitala whiteboards används ofta för samarbete och presentationer i olika sammanhang, inklusive studie- och yrkesvägledning. En av fördelarna med digitala whiteboards är att man kan arbeta tillsammans med personer på olika platser i realtid, vilket kan vara särskilt användbart i distansundervisning eller fjärrarbete.

Beroende på vilken digital whiteboard som används kan funktionerna variera, men generellt sett är det en intuitiv och användarvänlig teknik som kan underlätta samarbetet och visualiseringen av information.


Att använda en whiteboard i studie- och yrkesvägledning kan vara ett effektivt sätt att visualisera information och samarbeta med studenter eller klienter. Här är några exempel på hur man kan använda whiteboard-funktionen i studie- och yrkesvägledning:

 1. Mind mapping: Använd whiteboarden för att skapa en mind map tillsammans med eleven eller klienten för att visualisera deras intressen, färdigheter, karriärval eller annan relevant information. Du kan använda olika färger, symboler och bilder för att göra mind mappen mer engagerande och minnesvärd.
 2. Karriärplanering: Använd whiteboarden för att hjälpa eleven eller klienten att skapa en plan för sin karriär genom att lista olika yrken, utbildningar eller kompetenser. Ni kan tillsammans rita och skriva på whiteboarden för att brainstorma och utveckla planen.
 3. Utbildningsplanering: Använd whiteboarden för att planera elevens eller klientens utbildning genom att lista olika kurser, utbildningsprogram eller examina. Ni kan tillsammans rita och skriva på whiteboarden för att diskutera alternativ och utveckla en plan för utbildningen.
 4. Workshop eller föreläsning: Använd whiteboarden som ett verktyg för att hålla en workshop eller föreläsning genom att dela information, skriva ned punkter och illustrera exempel. Whiteboarden kan vara en interaktiv del av presentationen och engagera deltagarna i processen.

Oavsett hur man använder whiteboard-funktionen i studie- och yrkesvägledning är det viktigt att det används på ett sätt som är meningsfullt för eleven eller klienten. Använd whiteboarden för att visualisera information och underlätta samarbetet, men var noga med att anpassa användningen efter elevens eller klientens behov och önskemål.


Sammanfattningsvis är whiteboard ett användbart verktyg för studie- och yrkesvägledare som vill hjälpa eleverna att visualisera sina tankar och idéer kring framtida karriärer och utbildningsvägar.

 1. För att visualisera idéer: En av de främsta fördelarna med whiteboard är att det gör det enklare att visualisera idéer. Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att rita upp olika karriärvägar eller utbildningsalternativ och på så sätt hjälpa eleverna att se och förstå deras olika möjligheter.
 2. För att skapa mindmaps: Whiteboard är också ett bra verktyg för att skapa mindmaps. Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att hjälpa eleverna att organisera sina tankar och idéer kring framtida karriärer eller utbildningsvägar.
 3. För att göra anteckningar: Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att göra anteckningar under möten med eleverna. Whiteboard ger möjlighet att snabbt skriva ner tankar och idéer på ett sätt som är synligt för alla.
 4. För att illustrera processer: Whiteboard kan användas för att illustrera processer och flöden. Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att visa eleverna hur olika karriärvägar och utbildningsalternativ hänger ihop.
 5. För att visualisera tidsplaner: Whiteboard kan också användas för att visualisera tidsplaner. Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att visa eleverna hur lång tid olika utbildningar tar och när olika ansökningsperioder börjar och slutar.
 1. För att skapa en visuell roadmap: Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att skapa en visuell roadmap över de olika stegen som eleverna behöver ta för att nå sina karriärmål. Detta kan hjälpa eleverna att få en bättre förståelse för vad som krävs för att uppnå sina mål.
 2. För att brainstorma: Whiteboard är ett utmärkt verktyg för att brainstorma och generera nya idéer. Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att få eleverna att tänka utanför boxen och komma med nya och kreativa idéer kring sin framtida karriär.
 3. För att göra en SWOT-analys: Whiteboard kan användas för att göra en SWOT-analys (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot) över en elevs karriäralternativ. Detta kan hjälpa eleverna att se vilka områden de behöver förbättra för att uppnå sina mål.
 4. För att skapa en mindre grupp: Studie- och yrkesvägledare kan använda whiteboard för att skapa mindre grupper där eleverna kan arbeta tillsammans för att lösa problem och hitta lösningar på sina utmaningar. Detta kan hjälpa eleverna att bygga sitt självförtroende och utveckla samarbetsförmåga.
 5. För att hålla eleverna engagerade: Whiteboard är ett enkelt och roligt sätt att hålla eleverna engagerade under studie- och yrkesvägledningssessioner. Genom att använda färg, bilder och andra visuella element kan studie- och yrkesvägledare göra sessionerna mer intressanta och interaktiva för eleverna.

Sammanfattningsvis kan whiteboard vara ett mycket användbart verktyg för att hjälpa eleverna att visualisera sina tankar och idéer kring framtida karriärer och utbildningsvägar, samtidigt som det ger en möjlighet att göra interaktiva och engagerande sessioner.

Lämna ett svar