Att skapa interaktiva och engagerade vägledningssamtal

image_printSkriv ut

Det finns många olika sätt att skapa interaktiva och engagerade vägledningssessioner, men här är några förslag:

  1. Använd öppna frågor: Istället för att ge enkla ja eller nej frågor kan studie- och yrkesvägledare använda öppna frågor för att stimulera diskussion och få eleverna att tänka djupare. Öppna frågor kan också hjälpa eleverna att känna sig mer delaktiga i sessionen.
  2. Skapa en interaktiv presentation: Använd digitala verktyg för att skapa en interaktiv presentation som eleverna kan ta del av under sessionen. Till exempel kan man använda verktyg som Mentimeter eller Kahoot för att skapa interaktiva frågesporter som ökar elevernas engagemang.
  3. Använd gruppdiskussioner: Istället för att bara prata med en elev, kan studie- och yrkesvägledare skapa gruppdiskussioner där eleverna kan dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Detta kan öka elevernas engagemang och göra sessionen mer interaktiv.
  4. Använd praktiska övningar: Praktiska övningar kan vara ett bra sätt att göra sessionerna mer engagerande. Till exempel kan studie- och yrkesvägledare använda simuleringar eller rollspel för att hjälpa eleverna att förstå olika karriärmöjligheter och utbildningsalternativ.
  5. Skapa en personlig plan: Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa eleverna att skapa en personlig plan som hjälper dem att nå sina karriärmål. Detta kan hjälpa eleverna att känna sig mer delaktiga och motiverade under sessionen.
  6. Uppmuntra eleverna att ställa frågor: Studie- och yrkesvägledare kan uppmuntra eleverna att ställa frågor under sessionen för att få dem att känna sig mer involverade. Detta kan också hjälpa eleverna att förstå ämnet bättre.

Sammanfattningsvis kan interaktiva och engagerade vägledningssessioner skapas genom att använda en kombination av öppna frågor, interaktiva presentationer, gruppdiskussioner, praktiska övningar, personliga planer och uppmuntran av eleverna att ställa frågor.


Lämna ett svar