Hur ska vi förhålla oss till AI inom studie- och yrkesvägledning?

image_printSkriv ut

Framtiden är här – Generativ AI och chatbotar

Vi lever i en spännande tid med kanske ett av det största tekniska genombrottet någonsin, större än elektricitet, eld och internet. Det handlar givetvis om Generativ AI och kraftfulla Chatbotar som ChatGPT. Mycket tyder på att AI kommer att ha en lika stor, om inte större, inverkan på både samhälle och individ som till exempel internet och mobiltelefonen haft.

Som en följd av utvecklingen kring Generativ AI uppstår också behov av nya typer av baskunskaper och kompetenser i framtiden. En sådan som ofta nämns är det som kallas ”prompt engineering”, det vill säga att kunna formulera instruktioner som genererar det resultat man är ute efter.

Hur man väljer att förhålla sig till all den nya tekniken är upp till var och en, med reservationen för att man ibland måste ha ett visst förhållningssätt i sin yrkesroll. En del personer uppskattar förändring och en del tycker att förändring ”bara” är jobbig (Lindström 2024).

Det som skiljer AI-tekniken från mycket av den nya teknik som kommit tidigare är att den är så otroligt enkel att använda. Något som är enkelt att använda får mycket större spridning än något som är komplicerat att använda (Lindström 2024).

Med en genomtänkt och ansvarsfull användning av generativ AI i studie- och yrkesvägledningen – öppnar sig en lång rad möjligheter, såväl pedagogiskt som administrativt.

I skrivande stund (25 mars 2024) är det fortfarande ChatGPT som oftast lyfts fram, men det finns många andra likartade tjänster som Microsoft Bings Copilot, Googles Gemini AI och utvecklingen går fort framåt. Risken är därför att information likt den här blir föråldrad.

Inom en förhållandevis snar framtid (eller kanske redan när du läser det här) kommer funktioner baserade på GPT, det vill säga språkmodellen som används i ChatGPT, sannolikt också finnas tillgängliga i de vanligaste verktygen som Word, Outlook, Excel och PowerPoint alternativ Google Docs, Google Drive, Google Slides.Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad kring denna utveckling och också ha en löpande diskussion kring hur dessa tjänster kan hanteras.

Jag tänker att i en värld som blir allt mer digitaliserad och där barn, ungdomar och elever är uppvuxna med teknologi som en naturlig del av sin vardag, är det avgörande för oss vägledare att utveckla vår digitala kompetens för att kunna förstå, engagera och stödja den yngre generationen på bästa möjliga sätt.

Utvecklingshastigheten när det gäller AI är mycket högre än för någon annan teknik som vi stött på tidigare. Även om man kan bli imponerad av de texter och bilder som AI kan skapa idag är den stora och viktiga frågan att ställa sig därför:

  • ”Vad kommer AI att kunna göra om några år?”

Den frågan är lämplig att ställa ur huvudmanna-perspektiv, ledarperspektiv och vägledarperspektiv (Lindström 2024).

Att anpassa sig till och omfamna den digitala eran är inte bara en nödvändighet för att hålla jämna steg med omvärlden, utan det är även en möjlighet att berika och fördjupa vägledningsarbetet.


En del är oroliga att AI kommer ersätta vägledare i framtiden

Diskussionen om att AI eller robotisering kommer att ta över vår profession, har pågått ett bra tag – och många vägledare och andra verksamma inom människobehandlande professioner eller som använder professionella samtal, är nog eniga om att AI inte kan ersätta oss. Däremot så pratar många AI experter och utbildare om följande:

”AI kommer inte ersätta dig. Men de som använder och kan AI kommer ersätta dig som inte använder AI.”

Jag har skrivit innan och jag skriver det igen, jag delar deras tankesätt – om vi som är utbildade och verksamma vägledare inte följer och försöker förstå AI och dess utveckling, så finns det risk att någon annan gör det. Exempelvis IT-entreprenörer som kommer att utveckla och ta fram lösningar och tjänster som kan påverka vår profession, vårt värde och vägledningsarbete.

Vägledning handlar inte om problemlösning där en person ska matchas med ett jobb, utan det är en djupare process som syftar till att få individen att själv ta de steg som krävs för att förflytta sig i en önskad riktning.

Många är eniga om att AI aldrig kan ersätta en vägledare, bland annat för att tekniken saknar empatisk förmåga. Den kommer till exempel aldrig att kunna ge en mänsklig närvaro i mötet med vägledningssökande, eller visa sin förståelse genom att nicka och finnas där i exakt ögonblick.

Ni har säkert varit med om att ibland räcker det med att vi som vägledare behöver bara finnas där med vår närvaro i mötet med individen; med vår nyfikenhet, att vi lyssnar med närvaro (aktivt lyssnande), spegling, bekräftelse på att vi se människan och det stöd som vi kan ge i stunden – så räcker det för vägledningssökande att känna stor skillnad i form av hopp, motivation och glädje att gå i positiv riktning. Professor Norman Amundson pratar om The Being och The Doing i vägledningsarbetet. Maya Angelous inspirerande citat: “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Vi behöver inte informera, prata eller säga så mycket för att det ska göra skillnad i vägledningsprocessen! Samtalet och att bara vara och finnas där i mötet som medmänniskor betyder enormt mycket för många!


En kritiskt reflektion – att tänka på

En viktig observation är att en AI chatbot idag jobbar med information, snarare än vägledning, vilket medför att AI bli ett informationsalternativ för snabbare och kortare FAQ-frågor, av vägledningssökande som har frågor och funderingar kring karriär- och utbildningsfrågor.

Dessutom är ju Generativ AI gjord för att just svara det mest sannolika, vilket när det gäller skrivande också blir det mest generell, klyschig och tråkigt på något sätt. Den använder en kombination av maskininlärningsteknik och språkmodeller för att förstå kontext, grammatik och generera relevanta svar. Den härmar alltså mänskliga texter, men har ingen inbyggd förmåga till omdöme, källlkritik eller sanning – vilket öppnar upp för misstag och felaktigheter.

När du skriver in en fråga söker modellen inte efter svaret på Internet, den ger dig svaret direkt ur huvudet (även om den inte har något huvud). Den genererar ett svar ett ord i taget och bestämmer varje nästa ord baserat på sannolikheter som härrör från de textdata som den tränades på och den text som den har genererat hittills.

Något jag insåg tidigt var jag inte kunde använda ChatGPT för att skriva texter och sammanfatta viktiga rapporter eller möten – då vi (jag och Chatboten) har väldigt olika uppfattning om vad en ”bra” text är, eller vad som är “viktigt” i en text för dessa plattformar ska känna igen. Ibland upplever jag att det går snabbare och blir bättre om jag bara skriver det själv. Men i vissa fall skulle den kunna spara mig lite mer tid, men än så länge är vi inte där.

ChatGPT (Generative AI) är verkligen ett kraftfullt verktyg, men det kan vara lätt för den att skynda sig och göra misstag, vilket gör att vi får oönskade resultat och upplever att den gör ”dumma” fel. Vi behöver lära ChatGPT att sakta ner och tänka mer noggrant.

Det talas i dag om att AI-modeller kan ”hallucinera”, vilket innebär att de hittar på fakta som är helt felaktiga – alltså killgissa. Något som kan få stora konsekvenser om falsk information sprids vidare. Det kan vara bra att känna till att den hallucinerar hela tiden, det ligger i dess natur. Det är bara det att väldigt ofta blir det rätt. Källa: Forskare förklarar: Därför ljuger AI:n – Sydsvenskan

Risker finns också att känslig information hamnar i fel händer då de öppna AI-modellerna som Chat GPT får tillgång till allt du matar in i dem.

Det som jag istället använder ChatGPT till och där jag tycker den är som allra bäst är som en sorts AI-assistent eller AI-praktikant som behöver tydliga instruktioner och tillsyn. Vi behöver alltså ge den tydliga och bra instruktioner i form av “prompt” – det vill säga den instruktionen och beskrivningen vi ger till Chatboten.


Möjligheterna med AI

Jag ser också att AI-tekniken och Generativ AI demokratiserar tillgången till lärandet och vägledning. Vi står inför en spännande framtid, där såväl unga som äldre vägledningssökande kan få tillgång till vägledning via AI.

  • Den finns alltså alltid där som en medhjälpare och alla kan få svar – jämlikhet och demokratisering.

Vi vet att AI kommer påverka områden som information och tillgänglighet. Men tekniken öppnar också upp för oändliga möjligheter för oss att kommunicera, samarbeta, förstå och ta till oss nya sätt att lära och tänka.

Men tekniken möjliggör så enormt mycket annat kreativt och skillnad i vägledningen! Exempelvis mer möjligheter för vägledningssökande att kunna få hjälp med att utforska om sig själv och sin omvärld, intervjuträna eller att kunna få en egen ”extravägledare” med vägledningshjälp” 24/7.

Eller att vi som vägledare kan skapa en avatar och spela in en informationsfilm på franska om gymnasievalet på några minuter. AI kan ge information, stöttning och feedback omedelbart, precis när man behöver det.

En opartisk robot som kan ge respons direkt, förklara och stötta – att kunna få den extra hjälpen – när man verkligen behöver har stor betydelse!

Vi behöver göra en mental förflyttning och istället för att fundera på utmaningarna, behöver vi istället titta på de möjligheter som kommer eller kan uppstå med AI och tekniken. Detta leder till några viktiga funderingar:

  • Hur kan vi gå från information till aktivt karriärlärande?
  • Hur kan vi med hjälp av AI och tekniken flytta fokus från en vägledningsroll med syfte att hjälpa unga och vuxna att göra val ”här och nu”, till en roll med fokus på karriärlärandet?
  • Hur skulle vi kunna använda AI-tekniken för att arbeta med “flippad” vägledning?

🏠Startsida

Lämna ett svar