Webbaserat lärplattform: Så funkar det!

🗒️3. Introduktion till studie- och karriärvägledning i en snabb föränderlig tid (Kommer snart)

📍Klicka på den röda rubriken för att öppna innehållet

3.1 Min lokala
vägledningskontext

3.2 Karriärlärande och
utveckling i ny tid
3.3 Karriärteori:
Hope-Action Theory

| Vägledning på lokalnivå | Unga vuxnas karriärutveckling |

🗒️4. Perspektiv på forskning inom karriärvägledning (Kommer snart)

📍Klicka på bilderna för att öppna innehållet

4.1 Intro till Hope-Action Theory4.2 Intro till berättelser och storytelling4.3 Intro till Planned Happenstance4.4 Intro till Kaosteorin
Att använda karriärteorier i praktiken | Positiv psykologi
🗒️5 . Att vara ny student: Studieteknik och studiestrategier (Kommer snart)

📍Klicka på den röda rubriken för att öppna innehållet

Studieteknik|
Studieplanering
Livslångt lärande Självledarskap – att ta ansvarMultipotentialitet – flera olika intressen
Att vägleda nyantagna studenter | Högskolestudier