Zoom – att skapa interaktiva möten/samtal

image_printSkriv ut
Med videomötesverktyget Zoom kan man hålla videomöten och föreläsa på distans. För att delta i ett Zoom-möte behöver du en internetansluten dator med webbkamera och headset, eller en smartphone. För bästa funktionalitet bör Zoom-applikationen installeras på din dator eller i din smartphone.

Om du använder Zoom-programmet i ditt arbete – se då till att du regelbundet får uppdateringar: det ger ökad säkerhet
och ger bättre funktioner.


Kursinnehåll:
– Grundläggande funktioner
– Skapa avatar
– Dela skärm
– Annotate
– Whiteboard
– Skriva eller rita när du vägleder / informerar
– Att använda fjärrstyrning
– Att spela in video
– Att vägleda via Zoom

Hur förbereder man vägledningssökande för Zoom?

Du kan bjuda in den sökande genom att skicka en Zoom-länk. För att kunna använda alla funktioner i Zoom, t.ex. skapa egna mötesrum, krävs dock att man laddar ner applikationen. Alltså Zoom-klienten. Det ger ökad säkerhet och ger bättre funktioner.

Se till att uppdatera Zoom-programmet så du har den senaste versionen.

 1. Starta programmet Zoom.app i din dator.
 2. Välj Check for Updates i menyn som visas om du klickar på din profilbild.
 3. Om du får meddelandet att uppdatering finns, klickar du på Update.
 4. För att se vilken version du har installerad väljer du, i samma meny, Help -> About Zoom.

Om du använder Zoom-programmet i din surfplatta ska du se till att du regelbundet får uppdateringar till program som är installerade i den enheten.

Grundläggande funktioner i Zoom – och några begränsningar

Bra att veta: andra viktiga funktioner

Innan du börjar använda Zoom

Det här kan du göra med Zoom i ditt studie- och yrkesvägledningsarbete:

 • schemalägga möten.
 • skapa säkra möten med lösenord eller enbart för vägledningssökande som du ska träffa.
 • dela din skärm med deltagare.
 • spela in ditt möte och ladda ner det till datorn.
 • visa en virtuell bakgrund.
 • använda dig av en virtuell whiteboard och samarbeta genom annoteringar.
 • dela upp deltagarna i mindre grupper i så kallade breakout rooms för diskussioner

Andra sätt att aktivera deltagarna på ett Zoom-möte
 • Använd annotate-funktionen. Be deltagarna att sätta en stämpel på skärmen vid ett alternativ som de håller med om, eller placera sig i en matris av något slag. Deltagarna kan också skriva något direkt på skärmen. 
 • Använd chatten. Be deltagarna ge förslag på svar på en fråga i chatten. Deltagarna kan skriva bara till dig som vägledare så behöver de inte visa sina svar för resten av mötesdeltagarna, och du som vägledare får lite olika svar som du kan ta upp och diskutera. 

Dela skärm

Att dela skärm är en funktion som är mycket användbar i Zoom. Genom att använda funktionen “Share Screen” kan du dela din skärm och visa allt som du själv har öppet på din dator – detta kan t.ex. vara en presentation eller något du ritar och visar.

Funktionen “Share Screen” hittar du som en grön knapp i mitten på menyraden i ditt Zoom-möte. Om du är värd (Host) i mötet kan ingen annan dela skärm samtidigt som du. Det är även möjligt att anpassa skärmdelningsfunktionen i dina personliga inställningar.

Starta skärmdelning

När du klickar på knappen “Share Screen” kommer ett nytt fönster upp där du väljer vilket fönster, program eller dokument du vill dela. Notera att du först måste öppna det fönster/program/dokument som du vill dela innan du klickar på “Share Screen” för att detta ska dyka upp som ett delningsalternativ.

Välj bland följande skärmdelningsalternativ: 

1. Screen (Datorskärm) – välj detta alternativ för att dela din egen datorskärm. Om du har flera skärmar inkopplade väljer du den skärm du avser dela. 

2. Whiteboard – för dig som vill rita och förklara. Läs mer om denna funktion på sidan Skriv på tavlan via Zoom.

3. Webbläsare – välj detta alternativ för att dela och visa din webbläsare för deltagarna.

4. Presentationer eller andra programvaror/dokument som du vill visa.

5. Share sound – om du vill dela något som innehåller ljud, t.ex. ett videoklipp, så måste du bocka för detta alternativ för att deltagarna ska kunna höra ljudet under skärmdelningen.

6. När du har valt det alternativ som du vill dela, klicka på “Share” för att påbörja skärmdelningen.

Dela skärm: alternativ 1

Dela skärm: alternativ 2


Att skapa din mänskliga avatar

För att skapa en avatar på Zoom behöver du använda dig av Zoom-klient – du måste alltså vara inloggad i deras program via PC eller Macbook.

Med avatarer kan du ersätta ditt utseende med en virtuell 3D-avatar som speglar dina huvudrörelser och ansiktsuttryck. Avatarer är ett enkelt och underhållande sätt att engagera sig med dina mötesdeltagare och lägga till lite kul. Avatarer ger också en bra mellanväg för användare som inte vill slå på kameran, men ändå vill utnyttja kraften i kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är ett perfekt sätt för dig att kunna spela in informerande eller pedagogiska filmer om utbildning- och yrkesval – utan att behöva synas på bild.

Skapa en anpassad mänsklig avatar
I stället för att använda standardavatarerna för djur kan du skapa en anpassad mänsklig avatar, vanligtvis för att återskapa ditt eget personliga utseende.

1. Logga in på Zoom-skrivbordsklienten.
2. Klicka på din profilbild och sedan på Inställningar.
3. Klicka på Bakgrund och Filter .
4. Under videoförhandsvisningen klickar du på fliken Avatarer.
5. Bredvid alternativet Ingen klickar du på ikonen Lägg till .
6. Ett nytt fönster visas för att skapa din anpassade avatar.
7. Gå igenom varje flik och välj önskat alternativ för varje ansiktsfunktion och relaterad färg. Förhandsgranskningen av avataren uppdateras när du gör dina val.
8. Klicka på Klar när du är klar. Den anpassade avataren visas högst upp i listan. Du kan skapa flera anpassade avatarer.


Använda en avatar i ditt Zoom-möte eller visa som video
Så här ändrar du videons utseende till en avatar:

1. Starta eller delta i ett möte (eller webbseminarium).
2. Bredvid knappen Starta video / stoppa video , klickar du på knappen som visar en pil uppåt och väljer sedan antingen Välj virtuell bakgrund … eller Välj videofilter ….
3. Klicka på fliken choose Avatarer eller show Avatar.
4. Klicka på avataren du vill använda.

Notera att din valda avatar kommer att efterlikna dina huvudrörelser och ansiktsuttryck. Avatarer kan användas tillsammans med virtuella bakgrunder och uppslukande vy, så att du och andra kan skapa en ännu roligare och fängslande scen för dina deltagare och deltagare. Avatarer använder inte ansiktsigenkänning och lagrar inga bilder av ditt ansikte.

När du aktiverar den här funktionen under ett möte använder Zooms teknik enhetens kamera för att upptäcka var ett ansikte är på skärmen och tillämpa den valda avatareffekten. Bilder av ditt ansikte lämnar inte din enhet när du använder denna funktion, och de lagras inte eller skickas till Zoom.

Den här funktionen använder inte ansiktsigenkänning, vilket innebär att den inte identifierar vem du är. Så medan avatar-funktionen kan berätta vad som är eller inte är ett ansikte, känner den inte igen eller skiljer mellan enskilda ansikten.


Att använda ritfukntionen: annotate

Här är en steg-för-steg-guide för att rita och skriva på en whiteboard. Annotation är en funktion i Zoom som låter deltagare i ett möte rita och markera på skärmen i realtid. Det kan vara till hjälp vid presentationer, undervisning eller andra samarbeten där det är viktigt att kunna markera eller rita på en delad skärm. Observera att Annotation-funktionen är tillgänglig endast för deltagare som använder en dator eller surfplatta via Zoom-klienten.

För att använda Annotation i Zoom som Host (mötesledare), följ dessa steg:

 1. Starta eller anslut till ett Zoom-möte.
 2. Börja dela din skärm. Ett förslag är att dela whiteboard.
 3. När skärmen delas klickar du på “Annotate” längst upp på skärmen. Detta öppnar menyn för Annotation.
 4. Välj den typ av verktyg som du vill använda genom att klicka på dess ikon. Verktygen inkluderar pennor, markörer, textverktyg, radergummi och mer.
 5. Använd verktygen för att markera och rita på skärmen. Du kan ändra verktyg och färger efter behov.
 6. När du är klar, klicka på “Stop Annotate” för att stänga funktionen.

Skriva och rita digitalt när du vägleder eller informerar
 • Du som vägleder kanske ibland använder whiteboarden till att skriva och rita på i det traditionella rummet, till exempel skriver ner nyckelord, förklarar behörighetstrappan till högskolan, eller skapar mindmap för att tydliggöra vägledningsprocessen.
 • När du vägleder på distans eller hybrid behöver du hitta en alternativ digital lösning. Du behöver använda en digital whiteboard – vilket kan kännas annorlunda. Man kan nämligen skriva eller rita i realtid eller via förberett material.

Om du har tillgång till en surfplatta kan du använda den ihop med appen Microsoft Whiteboard och dela skärm till Zoom.


Att bjuda in vägledningssökande för att rita/skriva
– Annotate för mötesdeltagare i Zoom-mötet

När någon delar skärm ser alla mötesdeltagare en list längst upp på skärmen som är grön och svart. För att få fram funktionen “Annotation” som vägledningssökande – klickar du på den svarta delen där det står ”View Options”

I den meny som då kommer fram väjer du ”Annotate”. En list kommer då att visa sig och möjligheterna för att göra anteckningar blir synliga.

Hela annotate-verktyget


Att använda fjärrstyrning: remote control

Remote control, eller fjärrstyrning om särskilda behov föreligger (T ex genomföra en övning eller aktivitet i en programvara)

 • Möjlighet finns att överlåta studievägledarens dator (eller den delade skärmen) för att kunna genomföra olika övningar eller aktiviteter direkt i Zoom.
 • Vägledningssökande kan alltså begära fjärrstyrning av en studievägledarens dator för att kunna genomföra olika manövrar direkt i programmet.
 • Den vägledningssökande kan även överlåta kontrollen till studievägledare.

Zoom har en fjärrstyrningsfunktion ’Remote control’. Det innebär att någon annan i mötet kan styra saker på din skärm – om du själv har godkänt det.

NOTERA ATT:
– Funktionen kan bara användas när någon delar skärm ”Share screen”

Om någon ber om att få styra din skärm får du först ett meddelande. Klicka endast på ‘Approve’ om du litar på personen och vill att denne ska styra din skärm. Om inte klickar du på ‘Decline’.

Vägledaren kan ge överlåta fjärrstyrning genom: give Remote control

Vägledningssökande kan begära/ ta över remote control genom att trycka på View options och därefter knappen ”request remote control”.

Lämna ett svar