1.2 Etik och GDPR

image_printSkriv ut
Information:
Du bläddrar mellan sidorna i kursen genom att klicka på respektive “Föregående” och “Nästa” längst ner. Klickar du på 🏠Startsida kommer du tillbaka till början och kan välja mellan olika delar.

Användning av informationsteknik (IKT) i studie- och yrkesvägledning har många fördelar, men det är viktigt att också ta hänsyn till etiska och juridiska aspekter av att hantera känslig information om klienter. 

Det är viktigt att skydda klienternas personliga integritet och information och att följa etiska och juridiska riktlinjer för att säkerställa en säker och konfidentiell vägledningsprocess. 

I denna sida kommer vi att titta närmare på etiska och juridiska frågor som är relevanta för användningen av IKT i studie- och yrkesvägledning, inklusive etik, sekretess och GDPR.


Etiska överväganden
När man använder IKT i studie- och yrkesvägledning är det viktigt att ha en medvetenhet om de etiska övervägandena som är involverade. En grundläggande princip för vägledare är att arbeta i klientens bästa intresse. Detta innebär att vägledaren ska ta hänsyn till klientens rättigheter och respektera deras integritet och självbestämmande.

Sekretess är en viktig faktor i studie- och yrkesvägledning. Det är viktigt att klienten känner sig säker och bekväm med att dela känslig information med vägledaren. För att säkerställa att klientens information förblir konfidentiell bör vägledaren använda säkra digitala verktyg och plattformar och ta hänsyn till GDPR.

GDPR är en förordning som antogs av Europeiska unionen (EU) i maj 2018. Det är en lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU och påverkar studie- och yrkesvägledning. GDPR syftar till att skydda privatlivet för alla personer som är bosatta inom EU.

När det gäller GDPR och studie- och yrkesvägledning är det viktigt att vägledaren endast samlar in personlig information som är relevant för vägledningsprocessen och att informera klienten om hur deras personuppgifter kommer att behandlas. Vägledaren måste också se till att personuppgifterna lagras på ett säkert sätt och att de raderas när de inte längre behövs.


Medvetenhet om etiska och juridiska frågor
Att använda IKT i studie- och yrkesvägledning kan öka tillgängligheten och effektiviteten i vägledningsprocessen, men det är viktigt att ha en medvetenhet om de etiska och juridiska aspekterna av att hantera känslig information om klienter. Vägledare måste säkerställa att klientens personliga integritet och information skyddas och att de följer etiska och juridiska riktlinjer för att säkerställa en säker och konfidentiell vägledningsprocess.

Genom att ha en medvetenhet om etiska och juridiska frågor kan vägledare använda IKT på ett sätt som gynnar klienten, samtidigt som de respekterar klientens integritet och personliga rättigheter. Det är viktigt att vägledare håller sig uppdaterade om de senaste riktlinjerna och förordningarna som reglerar användningen av IKT i studie- och yrkesvägledning, inklusive GDPR, för att säkerställa att de följer bästa praxis och skyddar sina klienter på bästa sätt.

Lämna ett svar