1.1 IKT i studie- och yrkesvägledning

image_printSkriv ut
Information:
Du bläddrar mellan sidorna i kursen genom att klicka på respektive “Föregående” och “Nästa” längst ner. Klickar du på 🏠Startsida kommer du tillbaka till början och kan välja mellan olika delar.
IKT är en förkortning för Informations- och KommunikationsTeknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting. 

Det är det begrepp som används inom skolan och utbildningsväsendet. I många andra branscher används istället begreppet IT.

Det handlar om att få lära sig vilka program, appar och tjänster som finns, vad man kan göra med dem, hur man kopplar ihop vägledningskunskap, pedagogik och IKT samt framförallt att lära sig hur man använder programmen och verktygen.

Stöd när vi vägleder analogt eller digitalt
Den snabba teknikutvecklingen påverkar inte bara sättet som vi arbetar på – det har också förändrat våra sätt att mötas. Antalet möten och konferenser där vi möts rent fysiskt – blir allt färre. I stället har vi börjat använda oss av videomöten i allt större utsträckning.

Vi studie- och yrkesvägledare behöver därför kunskap om hur det digitala samtalet och studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom modern teknik.

Vi behöver också vässa vår digitala kompetens med grundläggande kunskap om IKT och få redskap för hur man gör vägledningen tydlig, tillgänglig och pedagogiskt – trots avstånd.

Digitala verktyg kan verkligen vara ett hjälpmedel för kommunikation och dialogskapande i vägledningsarbetet.

Varför ska vi använda digitala verktyg i vår vägledning?
Digitala verktyg är i sig ingen lösning. De kan inte ersätta en professionell vägledare, men de kan användas för att utveckla och lyfta en god vägledningssituation. Vi vet exempelvis att bilder, illustrationer och symboler gör det enklare att orientera sig i en instruktion samt skapar fler associationer i hjärnan vilket stöttar minnet. Det finns således stora fördelar med att använda dessa vid genomgångar i vägledningsprocessen.

  • Att konkretisera, att visualisera och att synliggöra idéer och tankar om framtidsvalet med hjälp av ritfunktioner och whiteboard kan alltså öka begripligheten om den vägledningssökandes situation och framtid.
  • Du kommer att få strategier eller verktyg du kan använda för att ha koll, följa upp, få en överblick över vem den sökande är, vad den vill göra och vad den planera att göra.

Kursen ger dig kunskaper och idéer om hur du med enkla medel och små förändringar kan skapa en tillgänglig vägledningsmiljö i det digitala vägledningssamtalet

Hur kan vi använda IKT på ett effektivt sätt i studie – och yrkesvägledning?Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har förändrat hur vi arbetar och lever på många sätt. IKT har potentialen att förbättra och effektivisera vårt arbete, inklusive studie- och yrkesvägledning. Nedan kommer vi att utforska hur IKT kan användas på ett effektivt sätt i studie- och yrkesvägledning, inklusive fördelar och utmaningar.

FördelarUtmaningar 
IKT kan erbjuda många fördelar för studie- och yrkesvägledning, inklusive:Trots fördelarna med IKT finns det också utmaningar som måste övervinnas, inklusive:
Tillgänglighet: Digitala verktyg och plattformar kan göra vägledning mer tillgänglig för människor som har svårt att komma till ett fysiskt möte. Till exempel kan online-vägledning eller video-samtal göra det möjligt för människor att få vägledning oavsett var de befinner sig.

Anpassning: IKT kan hjälpa till att anpassa vägledningen till klientens behov och preferenser. Till exempel kan en online-plattform ge klienten möjlighet att ta en självutvärdering eller testa olika karriäralternativ på ett interaktivt sätt.

Effektivitet: IKT kan hjälpa till att effektivisera vägledningsprocessen genom att automatisera rutinuppgifter eller samla in och analysera data. Till exempel kan en online-enkät eller självutvärdering ge värdefull information om klientens intressen och färdigheter på ett snabbt och enkelt sätt.

Mångsidighet: IKT kan erbjuda mångsidighet och flexibilitet i vägledningsprocessen, vilket kan göra det möjligt för vägledaren att anpassa sig till klientens behov och preferenser. Till exempel kan olika digitala verktyg användas för att visa klienten olika karriäralternativ eller ge feedback på ett visuellt och interaktivt sätt.
Teknisk kunskap: Vägledaren måste ha tillräcklig teknisk kunskap för att kunna använda digitala verktyg och plattformar på ett effektivt sätt. Detta kan kräva utbildning och utveckling av nya färdigheter.

Tillit: Klienterna måste lita på att deras personliga information och data hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Detta kan kräva implementering av säkerhetsåtgärder och etiska riktlinjer.

Begränsad interaktion: IKT kan begränsa möjligheten till personlig interaktion mellan klient och vägledare. Detta kan leda till att viktig information eller signaler missas, vilket kan påverka effektiviteten och kvaliteten på vägledningen.

Tekniska problem: Tekniska problem som avbrott i internetuppkopplingen eller problem med programvaran kan uppstå och störa vägledningsprocessen. Det är viktigt att ha backup-planer eller alternativa lösningar för att hantera dessa situationer.

Här är några tips för att använda IKT på ett effektivt sätt i studie- och yrkesvägledning:

Utbilda dig själv: Ta dig tid att lära dig om olika digitala verktyg och plattformar som kan hjälpa dig att effektivisera och förbättra din vägledning. Utbildning och utveckling av nya färdigheter kan också hjälpa dig att känna dig mer säker och bekväm med att använda IKT.

Välj rätt verktyg: Välj digitala verktyg och plattformar som passar bäst för din klientgrupp och dina behov. Tänk på faktorer som ålder, teknisk kunskap, tillgänglighet och kultur när du väljer verktyg.

Skapa en trygg miljö: Säkerställ att klienten känner sig säker och bekväm med att använda digitala verktyg och plattformar genom att implementera säkerhetsåtgärder och etiska riktlinjer.

Ha en backup-plan: Förbered backup-planer eller alternativa lösningar för att hantera tekniska problem som kan uppstå under vägledningen.

Anpassa vägledningen: Anpassa vägledningen till klientens behov och preferenser genom att använda digitala verktyg och plattformar på ett mångsidigt och flexibelt sätt.

Det handlar i slutändan inte om att förändra allt och bara göra nytt, utan att stanna upp och tänka till.

E-post: info@digicao.nu

Lämna ett svar