AI-verktyget Microsoft Copilot

image_printSkriv ut

Microsoft Copilot är en webbaserad AI-tjänst som alla med Microsoft konto har tillgång till. Det är en intelligent och engagerande AI-chattbot på webben som kan hjälpa dig med olika uppgifter och frågor. Den kan assistera dig genom att besvara frågor, hjälpa sig skriva texter, analysera bilder och skapa bilder.

Chatta med Copilot

Du når Copilot via en webbläsare. Gå till adressen https://copilot.microsoft.com/  Tjänsten används genom att skriva frågor och instruktioner i chatt-format.

Med Copilot kan du använda en chat-funktion för att få hjälp med olika uppgifter som att generera text och bilder, analysera data, sammanfatta dokument, skriva kod och mycket mer.

Var dock medveten om vissa begränsningar hos dagens AI-modeller där vissa felaktigheter förekommer i genererat innehåll, detta medför ett behov av kritiskt granskande och kritiskt förhållningssätt till genererad information.

I den här videofilmen visar jag några exempel på hur du kommer igång:

Få inspiration med hjälp av AI

Ett sätt att nyttja Copilot är att få inspiration och nya idéer. AI-tjänsten kan hjälpa till med texter om nästan vad som helst så länge den får tillräckligt med information, till exempel:

Skapa texter utifrån anteckningar

Copilot kan skapa i stort sett allt du ber den om. Prova till exempel att ta dina minnesanteckningar från ett möte och be Copilot skriva ett dokument med vissa rubriker.

Skapa bilder utifrån detaljer

Copilot kan även utifrån en beskrivning skapa AI-genererade bilder. Beskriv vad bilden ska innehålla och be Copilot skapa en bild. Du kan sen modifiera förslaget genom att be Copilot ändra på en detalj, lägga till ller ta bort element eller skapa nya bilder med andra variabler, kanske även i en helt annan stil?

Hitta luckor inom ett forskningsområde

Copilot kan erbjuda lite hjälp på vägen om du har god förhandskunskap inom området för att utvärdera svaren. Du kan börja med att be tjänsten lista luckor:

Mitt forskningsområde är batterier för elbilar. Vilka luckor finns det inom det området?

För att få lite mer utvecklade svar och underlag att studera kan du be Copilot att lista fem forskningsrapporter inom någon av de föreslagna luckorna:

Mitt specialområde inom flödesdynamik är kontaktvinkel på droppgenerering i ett T-korsningsmikrofluidsystem. Ge mig fem forskningrapporter om det.

Du kan även be Copilot att redogöra för om det finns frågor inom ett forskningsområde där det råder delade meningar:

Mitt forskningsområde är religionsfrihet i Frankrike under 1300-talet. Finns det kontroverser inom det området?

Du kan fråga om det finns begränsningar inom befintlig forskning eller om det saknas publikationer inom vissa områden. Men var noga med att ta emot vad Copilot levererar med skepsis då det kräver god kunskap inom området för att utvärdera resultaten.

Med Copilot kan du använda naturligt språk för att få hjälp med olika arbetsrelaterade uppgifter som att generera text och bilder, analysera data, sammanfatta dokument, skriva kod och mycket mer. Samlingsnamnet för allt detta är generativ AI och denna artikel är ett försök till att både inspirera, men kanske även att problematisera ämnet något.

Nedan följer några praktiska exempel på hur du kan använda stora AI-språkmodeller.

🏠Startsida

Lämna ett svar