Microsoft Whiteboard – att skapa interaktiva Teams möten/samtal

image_printSkriv ut

Vad är Microsoft Whiteboard?

Microsoft Whiteboard är ett samarbetsverktyg som kan användas av deltagare för att bidra med sina idéer eller indata till en delad whiteboard.

En whiteboard kan:

  • skapas och delas i förväg via en länk eller
  • skapas under ett MS Teams-möte för samarbete. 

Whiteboard är perfekt när du behöver en arbetsyta på fri hand för att uttrycka idéer på ett rikt och engagerande sätt. Även om den integreras direkt med Microsoft Teams kan du använda Whiteboard separat på vilken plattform som helst.

Med Whiteboard kan du planera dina workhops, presentera dem på engagerande sätt, hålla gruppdiskussioner på inkluderande sätt och tilldela uppgifter och övningar till enskilda eller hela grupper.

Med videomötesverktyget Microsoft Teams kan man hålla videomöten och föreläsa på distans.

Om du använder Microsoft
Teams programmet i ditt arbete, se då till att du regelbundet får uppdateringar: det ger ökad säkerhet och ger bättre funktioner.

Kursinnehåll:
– Grundläggande funktioner
– Dela skärm
– Annotate
– Whiteboard
– Skriva eller rita när du vägleder / informerar
– Att använda fjärrstyrning
– Att spela in video
– Att vägleda via Teams

Självstudieguide om Microsoft Whiteboard

Alla som arbetar med Microsoft365 eller Microsoft Office, har tillgång till Microsoft Whiteboard – ett program för att skapa och använda digitala whiteboards online. På dessa kan du skriva och rita, skapa post-it-lappar och importera bilder och dokument. Vid behov kan du skapa en delningslänk för att släppa in andra till samarbete på samma whiteboard.

Microsoft Whiteboard kan till exempel användas av föreläsare som demonstrerar studie- och yrkesvägledning under distans- och hybrid-föreläsningar eller av deltagarna som en gemensam yta för brainstorming.

🏠Startsida

Lämna ett svar